دانلود باکیفیت عادی


متن آهنگ:


امیر خلوت:

شبه تولدمه // امشب تنها شب زندگیمه که ازم توقع کمه

شب لبخند بابا شب دعاهای مامان // شبه تشکر از خدا که قوا داده پاهام

میرم تو 22 هر چی بوده تا الان // خوبو بد گذشته مرد شدم واسه خودم گرم شدم

تازه هنوز کلی راه دارم از اولم خیلی چیزارو زدم فوری تاق با رپ

شب تولدمه // یه تیر ماهیم یه ایرانیم یه هیپ هاپیم

از همینی که هستم قلبن که راضیم // مردونه میجنگمو ، سخت گرم بازیم

شکر میکنم ، خدارو بخاطر شبایی که خیلی حالم خوب نی خوشم با هواش

ممنونم از تک تک شماها که گوش دادین حرفامو میندین پشتم تا الان